Termeni și Condiții Contractuale

Termeni și condiții contractuale

Contract de vânzare la distanță

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Încheiat între:
S.C. SABION ELEN S.R.L., cu sediul social în Tg.Mures, Str. Bolyai, Nr. 20,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș cu nr. J26/890/1998, Cod unic de înregistrare nr.11307753, atribut fiscal RO, cu contul IBAN nr. RO40 BTRL 0270 1202 G998 61XX, deschis la Banca Transilvania, Capital Social 30,000.00 lei, în calitate de prestator de servicii, denumită în continuare VÂNZĂTOR.
și
Client, persoană fizică sau juridică indentificată cu datele menționate și confirmate de acesta în Fișa de Comandă, ca parte integrantă a acestui Contract de Vânzare la Distanță, în calitate de cumpărător, denumit în continuare CLIENT.
Au convenit la încheierea prezentului contract de închiriere în următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.) Obiectul contractului îl constituie vânzarea/achziționarea bijuteriilor comandate de către CLIENT, conform datelor menționate și confirmate prin intermediul Fișei de Comandă, parte integrantă a acestui contract, întocmită de către CLIENT și confirmat de acesta.

2.) Metoda de efectuare a comenzii se realizează exclusiv prin intermediului site-ului oficial www.sabion.ro, aparținând S.C. SABION ELEN S.R.L., în cadrul meniului e-Shop. Aceasta este singură metoda de efectuare a comenzii.

3.) Pentru a putea cumpăra de pe www.sabion.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru. Informațiile furnizate trebuie sa fie conforme cu realitatea.

4.) În cadrul site-ului www.sabion.ro, bijuteriile supuse procesului de vânzare pot fi vizualizate în icoane mari care permit observarea tuturor descrierilor alăturate modelului. Sunt specificate de asemenea și detaliile tehnice, astfel încât clientul să aibă posibilitatea de a decide în consecință.

5.)  Comanda plasată de client și care face obiectul prezentului contract se regăsește în cadrul FIȘEI DE COMANDĂ, ca parte integrantă a acestui contract, și conține datele de identificare ale clientului, datele bijuteriilor comandate de către client, selectate de către acesta, data lansării comenzii, termenul de realizare, eventualele detalii legate de opțiunile diferitelor bijuterii (spre exemplu: mărimile verighetelor), toate acestea selectate și confirmate de către CLIENT.

6.) Confirmarea comenzii de către client se face prin accesarea butonului TRIMITE COMANDĂ, abia după ce acesta a citit și a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE și prevederile CERTIFICATULUI DE GARANȚIE.

III. PREȚUL CONTRACTULUI

7.) Prețul contractului este format din prețul bijuteriei afișat pe site, în modulul de vizualizare a bijuteriei și contravaloarea serviciului de transport preț care se regăsește în FIȘA DE COMANDĂ, verificată și acceptată de către CLIENT.

8.) Produsele marcate cu mențiunea TRANSPORT GRATUIT, sunt scutite de plata acestui serviciu.

9.) Prețurile afișate sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA (19%).

10.) Perioada de valabilitate a produsului este specificată pe site, vizibilă de către client în momentul completării Fișei de Comandă.

11.) Costurile de livrare sunt suportate de către CLIENT, dacă acest lucru nu este specificat altfel, în dreptul produslui. Valoarea acestora este conformă listei de tarifare din dreptul companiei de curierat solicitate de către client.

12.) După validarea comenzii pe site-ul www.sabion.ro, mailul de confirmare al comenzii primit de către CLIENT pe adresa sa de e-mail conține și o factură proformă cu valoarea viitoarei comenzi.

13.) Plata produselor se face după cum urmează, la alegerea clientului, alegere regăsită și confirmată de CLIENT în cadrul FIȘEI DE COMANDĂ, fie prin Ordin de Plată după emiterea facturii proforme, online sau cu plată la livare prin curierat rapid în sistem RAMBURS.

14.) Pentru alegerea opțiunii varianta de plată prin Ordin de Plată, comanda urmează a fi expediată către CLIENT abia în momentul confirmării plății. VÂNZĂTORUL nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierile survenite datorită termenelor de procesare ale plăților interbancare.

15.) Pentru varianta prin sistem ramburs, plata se va face în numerar, în lei, la valoarea menționată și confirmată de CLIENT în FIȘA DE COMANDĂ.

16.) Prețurile sunt afișate in Lei (RON), includ TVA (19%) precum și alte taxe (daca este cazul, accize, etc)

IV. TERMENUL DE PREDARE ȘI CONDIȚII DE LIVRARE:

17.) Termenul de predare al comenzilor este cel specificat în dreptul produsului, (considerându-se zile lucrătoare perioada luni – vineri) de la data plasării comenzii din partea CLIENTULUI și pâna la data plasării acestuia către firma de curierat responsabilă cu expedierea. Nu se vor efectua livrări in sărbătorile legale.

18.) Eventualele modificări care intră sub incidența forței majore vor fi comunicate în scris clientului.

19.) Datorită operării unui stoc comun cu al magazinelor Sabion din întreaga țară, disponibilitatea produselor se poate schimba înainte chiar de actualizarea sitului, caz în care firma își rezervă dreptul de a oferi soluții alternative prin prezentarea de produse cu caracteristici similare sau, după caz, de anulare a comenzii.

20.) Cofirmarea comenzilor plasate se va efectua prin validare suplimentară telefonică sau scrisă, prin intermediul tele-consilierilor Sabion.

21.) Din cauza problemelor interne de organizare și logistică ale firmelor de curierat partenere, termenele de livrare anunțate de către societate pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă. În caz de nemulțumire față de serviciile de livrare oferite de firma de curierat, ne puteți scrie la adresa administrativ@sabion.ro.

22.) Bijuteriile sunt noi, livrate în ambalajele originale, protejate antișoc.

23.) Nu putem fi responsabili pentru prejudiciile cauzate de întârzieri în livrarea comenzilor  din cauza unor factori externi: condiții meteo deosebite, greve, accidente rutiere sau orice alte situații speciale care ar putea împiedica curierul sa livreze produsele la timp.

24.) Clientul are posibilitatea efectuării de mențiuni și indicații privind livrarea (oră, adresă, persoane împuternicite, etc) în cadrul căsuței de Observații disponibilă înaintea finalizării comenzii. În lipsa acestor mențiuni, coletul urmează a fi livrat la adresa indicată, fără mențiuni speciale adresate curierului.

V. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

25.) VÂNZĂTORUL este obligat să respecte întocmai prevederile prezentului contract, ale FIȘEI DE COMANDĂ, că parte integrantă a acestui contract.

26.) VÂNZĂTORUL este obligat să realizeze în termenul prevăzut pentru predarea acestei comenzi, bijuteriile comandate de către CLIENT, prin respectarea tuturor mențiunilor cuprinse în FIȘA DE COMANDĂ. VÂNZĂTORUL nu își asumă răspunderea pentru modelele sau mărimile necorespunzătoare comandate de către client, contractul neputând fi denunțat sub acest aspect.

27.) VÂNZĂTORUL este obligat să returneze clientului contavaloarea bunurilor comandate, mai puțin costurile de transport pentru situația în care  CLIENTUL  se arată nemulțumit de calitatea acestora, în conformitate cu prevederile legale.

28.) VÂNZĂTORUL se obligă să restituie CLIENTULUI contravaloarea bijuteriilor comandate, mai puțin costurile de livrare, dacă acesta a notificat în scris VÂNZĂTORUL în termen de 10 zile de la data ridicării coletului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, însă în aceleași condiții de calitate în care a făcut recepția bunurilor.

29.) VÂNZĂTORUL este obligat la emiterea facturii originale și expedierea acesteia împreună cu produsul comandat de CLIENT.

30.) VÂNZĂTORUL este obligat a respecta condițiile oferite ca și garanție, așa cum acestea rezultă din cadrul acestui contract.

VI. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

31.) CLIENTUL este obligat să citească TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE și prevederile CERTIFICATULUI DE GARANȚIE înainte de confirmarea plasării comenzii.

32.) CLIENTUL este obligat a achita contravaloarea produselor comandate în momentul ridicării acestora de la reprezentantul firmei de curierat.

33.) CLIENTUL se obligă să respecte condițiile de returnare a bunurilor comandate, precum și cele de garanție și post garanție, așa cum acestea rezultă din conținutul acestui contract.

VII. GARANȚII

34.) În baza prezentului contract, CLIENTUL beneficiază de garanția legală de conformitate astfel cum aceasta este reglementată prin dispozițiile Cap VI din Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, precum și toate drepturile și garanțiile instituite în favoarea consumatorilor prin dispozițiile OG nr 21/1992, privind protecția consumatorilor.

35.) Garanția conferită în baza prezentului contract vizează bijuteriile cu și fără pietre prețioase achiziționate prin intermediul www.sabion.ro.

36.) Răspunderea VÂNZĂTORULUI este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani de zile, calculat de la data livrării produsului.

37.) În perioada de garanție, CLIENTUL beneficiază de următoarele drepturi:

a)     dreptul de a beneficia de produse conforme cu specificațiile tehnice inserate în cuprinsul prezentului Contract și a FIȘEI DE COMANDĂ

b)     dreptul de a i se aduce produsele la conformitate, fără plată, prin reparație sau înlocuire, în funcție de opțiunea scrisă a clientului, cu excepția cazului în care această solicitare este imposibilă sau disproporționată.

c)     Dreptul la reparare sau înlocuire a produsului în cazul în care situația o impune, în condițiile prevăzute de lege.

d)     Dreptul de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile și interesele legitime.

e)     Dreptul de a fi informați  complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu aceasta să corespundă cât mai bine nevoilor, precum și de a fi educați în calitatea lor de CLIENȚI. În acest sens, înaintea efectuării oricărei comenzi, clienții pot solicita informații suplimentare la InfoLine Sabion (0265)265.732 (L – V 8.00 – 16.00), la adresa de e-mail administrativ@sabion.ro sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe www.sabion.ro/contact

f)      În perioada de garanție comercială CLIENTUL beneficiază de o serie de servicii postcumpărare gratuite, care cuprind mărirea sau micșorarea bijuteriilor achiziționate, în masura in care aceste bijuteriile permit efectuarea unor astfel de operațiuni.

g)     Predarea bijuteriilor pentru retuș, a reclamațiilor sau a defectelor, se face la sediile Atelierelelor Sabion (unitate de service principală) din Tg.Mures, Str. Bolyai, Nr. 20. Aceste servicii se preiau și se execută în termen de maxim 28 de zile lucrătoare de la data predării.

h)     Predarea poate fi realizată și la oricare din magazinele Sabion din țară, în conformitate cu lista locațiilor Sabion disponibilă pe www.sabion.ro/magazine , însă termenul de execuție poate diferi în funcție de fiecare locație și poate ajunge până la 28 de zile lucrătoare de la data predării. Dovada garanției va fi făcută prin intermediul Certificatului de Garanție care însoțește produsul în momentul livrării.

i)      Predarea produselor pentru retuș, a reclamațiilor sau a defectelor, se poate efectua și prin curier, clientul având în acest caz obligația de plată a serviciilor de curierat si asigurare a produselor.

j)      Toate modificările vor fi executate doar dacă aceste operațiuni nu presupun riscuri care ar putea afecta rezistența sau modelul bijuteriei.

k)     Expedierea bijuteriilor pentru retuș ori a celor pentru care s-a renunțat la cumpărare se face obligatoriu, dupa notificarea în scris a intenției. Ne rezervăm dreptul de a nu accepta primirea coletelor retur fără notificare scrisă prealabilă.

38.) Drepturile conferite prin lege CLIENTULUI nu sunt afectate în nici un fel prin garanția oferită de S.C. SABION ELEN S.R.L., în calitate de VÂNZĂTOR în favoarea CLIENTULUI.

39.) Drepturile de care beneficiază CLIENTUL pe perioada de garanție vor putea fi exercitate de acesta doar dacă CLIENTUL informează S.C. SABION ELEN S.R.L. despre lipsa de conformitate/deficiențele constatate în termen de 2 luni de la data constatării acesteia. Garanția legală de conformitate de care beneficiază CLIENTUL în baza prezentului Contract nu exclude garanția legală pentru vicii ascunse, prevăzute prin dispozițiile Codului Civil.

40.) În vederea exercitării drepturilor conferite prin garanția contractuală, CLIENTUL este obligat a însoți orice reclamație sau solicitare de reparație cu prezentul contract însoțit de FIȘA DE COMANDĂ.

41.) Cauze care atrag pierderea garanției; CLIENTUL poate pierde garanția consituită în baza prezentului contract atunci când se face vinovat de săvârșirea unor acțiuni/inacțiuni, după cum urmează:

a)     nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și îngrijire a produsului achiziționat, așa cum sunt acestea menționate în cadrul acestui contract.

b)     Executarea unor lucrări de reparare/modificare a produselor achiziționate de către CLIENT personal sau prin intermediul unor persoane neautorizate ori în alte ateliere decât cele proprii ale VÂNZĂTORULUI astfel cum acestea au fost indicate în cuprinsul prezentului contract

c)     S.C. SABION ELEN S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru problemele ce pot apărea datorită factorilor de natură mecanică

d)     Pierderea prezentului contract/garanție

e)     Neaducerea la cunoștința VÂNZĂTORULUI a deficiențelor/lipsurilor de conformitate a produselor achiziționate în termenul de 2 luni de la data achiziționării acestora.

42.) Instrucțiuni de utilizare și îngrijire; Defecțiunile apărute din nerespectarea prevederilor menționate mai jos, atrag după sine pierderea garanției:

a)     Păstrați bijuteriile într-o casetă specială sau săculeț cu interior moale

b)     Nu purtați bijuteriile când gătiți, spălați vase/rufe, faceți baie sau mergeți la piscină

c)     Înainte de a va așeza în pat nu uitați să scoateți colierele, cerceii, lanțurile, brățările goale sau cele cu o flexibilitate redusă, pentru că accidental, în timpul somnului, se pot deforma sau chiar rupe.

d)     Nu purtați bijuteriile goale în interior în împrejurări în care le-ați putea lovi, pentru că odată îndoite, acestea nu mai pot fi aduse în forma inițială.

e)     Rhodiul este stratul de luciu care se aplică peste aurul alb pentru a-i spori strălucirea, sau peste cel galben pentru a crea efectul de aur alb. Rezistența și strălucriea rhodiului pe bijuterii poate dura o viată întreagă sau doar o perioadă scurtă de timp pentru că acestea sunt condiționate de modul în care sunt îngrijite cât și de reacțiile chimice ale organismului. Evitați să folosiți bijuteriile cu rhodiu în apă, la treburi casnice deoarece există riscul ca acest strat de luciu să își piardă din intensitate. Feriți bijuteriile cu rhodiu de contactul cu produse cosmetice, în special de cele care conțin talc.

f)      Protejați-vă bijuteriile de praf, de umiditatea parfumurilor și de conținutul fixativelor de păr.

g)     Fiți atenți ca bijuteriile dvs. să nu între în contact cu soluții acide sau cu ulei de motor.

h)     Nu încercați să curățați montura pietrelor cu ajutorul acelor sau al altor obiecte ascuțite care ar putea deteriora piatra ori montura acesteia.

i)      Acordați atenție sporită bijuteriilor cu perle pentru că montura lor nu rezistă la șocuri mecanice. De asemenea, bijuteriile cu perle trebuie ferite de contactul cu apa.

VIII. POLITICA DE RETUR.

43.) Aspectele legate de returnarea cumpărăturilor se găsesc specificate într-un document distinct și fac parte integrantă a acestui contract.

IX. COPYRIGHT. DREPTURI DE AUTOR.

44.) Întregul conținut al acestui site www.sabion.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea S.C. Sabion Elen S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul companiei S.C. Sabion Elen S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

X. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE:

45.) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Regulament care impune un set unic de reguli în materia protecției datelor cu caracter personal, Societatea a luat la cunoștință prevederile tuturor regulamentelor susmenționate.

46.) Date cu caracter personal:

În funcție de tipurile de servicii și produse achiziționate, tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării de către Societate sunt:

–       Numele și Prenumele.

–       Adresa de domiciliu, adresa de corespondență ori adresa de livrare.

–       Număr de telefon.

–       Adresă de e-mail.

–       Cod numeric personal sau seria și numărul actului de identitate.

47.) Natura și scopul prelucrării:

a.)   Societatatea solicită date cu caracter personal în următoarele situații:

–       Procesul de vânzare a produselor și serviciilor specifice prin:

–       Campanii de marketing. Acestea sunt colectate prin intermediul formularelor de înrolare în cadrul clubului Sabion sau prin formularele de contact din cadrul sitului.

 • Felicitări aniversare în format fizic sau electronic.
 • Vouchere de discounturi.
 • Invitații la evenimente private organizate de către Societate sau la care Societatea este partener.
 • Informări referitoare la acțiuni importante derulate de către Societate.
 • Expediere materiale publicitare gratuite.

–       Corespondență telefonică sau electronică prin intermediul formularelor de contact disponibile pe site-ul www.sabion.ro.

–       Date conținute în CV-urile expediate spre angajare de către candidații la diverse posturi libere în cadrul Societății.

b.)   Societatea preia datele cu caracter personal având temei legal, contractual sau pe bază de consimțământ.

c.)   Datele cu caracter personal colectate de către Societate sunt prelucrate în baza unor proceduri interne de lucru.

d.)   Societatea nu a efectuat, nu efectuează și nu va efectua schimburi de baze de date de e-mail.

48.) Prelucrarea datelor:

–       Societatea procesează datele cu caracter personal menționate în articolul 2, în aediul central din Tîrgu Mureș, Strada Bolyai, nr. 20

a.)   Clientul ori beneficiarul serviciilor oferite de către Sabion Elen este și va rămâne proprietarul datelor cu caracter personal oferite.

b.)   Societatea nu își va schimba locațiile fizice de prelucrare a datelor cu caracter personal fără a informa clientul, colaboratorul ori beneficiarul despre astfel de modificări cu cel puțin 3 luni calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări.

49.) Subcontractanți.

a.)   În funcție de tipul acțiunilor (legale sau de marketing) pe care le întreprindem pentru a ne îndeplini sarcinile, date cu caracter personal care aparțin clienților sau colaboratorilor pot fi puse la dispoziția unor subcontractanți.

În această categorie sunt incluse următoarele date cu caracter personal oferite terților:

–       Numele și prenumele în procesul de emitere a cardurilor din programul de fidelitate.

–       Numele și prenumele în procesul de tipărire a invitațiilor la evenimente organizate de către Societate ori la care Societatea este partener.

–       Numele și prenumele, precum și Adresa de corespondență, către firmele de curier responsabile cu livrarea corespondenței ori a coletelor.

–       Numele și prenumele, adresa, număr și serie act de identitate (ori cod numeric personal) în baza documentelor cu caracter fiscal obligatorii a fi efectuate în baza legislației în vigoare (facturi, borderouri de achiziții, avize de expediere, etc.), către societatea de contabilitate contractată.

–       Număr de telefon sau adrese de e-mail utilizate în platforme autorizate de e-mailing și sendsms ca parte a proceselor de marketing derulate de Societate.

b.)   Societatea se îngrijește permanent ca subcontractorii selectați să respecte clauzele de confidențialitate în prelucrarea datelor cu caracter personal impusă prin contracte.

50.) Durata prelucrării:

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe duratele de timp impuse de condițiile în care acestea au fost colectate:

 • Până la încetarea Contractului.
 • Până la decizia de încetare a programelor de fidelitate ori, după caz, până la primirea solicitării de retragere din partea membrului care solicită acest lucru.
 • Până la expirarea termenelor legale de arhivare a documentelor financiar – contabile.

51.) Obligațiile Societății:

a.)   De a prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

b.)   De a nu colecta date suplimentare față de cele relevante ori obligatorii scopului pentru care sunt solicitate.

c.)   De a colecta datele personale în scopuri determinate, legitime, ușor de înțeles și de a le utiliza strict în cauza pentru care acestea au fost încredințate.

d.)   De a păstra datele într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

e.)   De a garanta că datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

f.)    De a pune în aplicare măsuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal.

g.)   De a păstra evidențele activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea sa, să coopereze cu autoritatea de supraveghere și să pună la dispoziția acesteia, la cerere, aceste evidențe, pentru a putea fi utilizate în scopul monitorizării operațiunilor de prelucrare respective.

h.)   De a notifica clienții, colaboratorii și beneficiarii despre orice violare a datelor cu caracter personal în termen de 24 de ore de la data la care a luat la cunoștință de existența acesteia și de a colabora cu autoritatea de reglementare în domeniu pentru investigarea cauzelor care au condus la crearea incidentului.

i.)     De a distruge datele cu caracter personal care au ieșit de sub incidența legiilor referitoare la arhivarea documentelor legale, a datelor furnizate prin formulare de contact a căror subiect ori cerere se consideră a fi soluționate. În funcție de modul de stocare a acestor date, fizic ori electronic se vor alege mijloace care să garanteze imposibilitatea recuperării datelor de către terțe persoane.

52.) Drepturile și obligațiile clienților, colaboratorilor și beneficiarilor

a.)   Aceștia au obligația de a informa Societatea cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau șterse la prelucrarea lor de către Societate, la adresa dpo@sabion.ro.

b.)   Drepturile clienților, colaboratorilor și beneficiarilor sunt:

i.        Dreptul la informare, de a cunoaște scopul pentru care este efectuată colectarea datelor cu caracter personal.

ii.        Dreptul de rectificare a datelor transmise.

iii.        Dreptul de opoziție asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară.

iv.        Dreptul de a nu face obiectul unor decizii automatizate cu efect juridic.

v.        Dreptul de ștergere a datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

vi.        Dreptul de portabilitate a datelor.

53.) Responsabilul pentru Protecția Datelor.

a.)   Societatea are desemnată o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal – Responsabil pentru Protecția Datelor.

b.)   Rolul acesteia este:

–       De a se asigura că personalul Societății care operează în diferite etape ale muncii lor date cu caracter personal respectă procedurile interne de lucru.

–       De a păstra legătura cu Autoritatea în eventualitatea semnalării unor incidente care ar aduce atingere normelor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

54.) Politica internă privind retenția datelor prelucrate de Societate.

a)     Colectarea datelor se efectuează pe:

 1. Suport electronic.

i.    Programe de facturare, de gestionare a bazelor de date și de operare contabilă interconectate prin intranet.

b)    Manipularea datelor cu caracter personal se efectuează:

 1. În mod fizic, prin transportarea documentelor pe suport de hârtie, prin intermediul curierilor interni ori a firmelor de curierat contractate, de la punctele de lucru la sediu și de la sediu la adresa de arhivare.
 2. În mod electronic, prin intermediul serviciilor de e-mail, utilizând servicii antivirus licențiate (spre exemplu, lista Numelor și Prenumelor expediată subcontractorului care se ocupă de împlimarea cardurilor de fidelitate).
 3. Automatizat, prin intermediul sistemelor de raportări electronice, prin intremediul internetului, către autoritățile statului (spre exemplu, raportări ANAF, Revisal) ori prin aplicații online securizate de către subcontractat (spre exemplu, aplicațiile de generare a notelor de transport aferente corespondenței ori coletelor expediate către clienți, colaboratori și beneficiari).
 4. În eventualitatea unor incidente de natură tehnică, programele care operează date cu caracter personal sunt disponibile din salvări periodice efectuate pe servere proprii.

55.)  Politica de utilizare a cookie-urilor.

a.)   În utilizarea site-ului companiei, www.sabion.ro, trebuie să știți că website-ul utilizează  cook-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare, precum și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia, cum ar fi personalizarea anumitor servicii (detecția automată a limbii în care este prezentat site-ul, moneda în care sunt afișate prețurile, etc.

b.)   Cookie-urile ne ajută să înțelegem modul în care utilizați site-ul, astfel încât să putem îmbunătăți permanent experiența online pe care v-o oferim.

c.)   Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

d.)   Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Site-ul nostru nu utilizează secțiuni furnizate prin intermediul unor furnizori externi.

e.)   Vizită dumneavoastră pe site-ul nostru poate plasa cookie-uri în scopuri de:

–       Cookie-uri de performanţă a site-ului

–       Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

–       Cookie-uri pentru geotargetting

–       Cookie-uri de înregistrare

–       Cookie-uri pentru publicitate

f.)    Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

56.) Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.sabion.ro, va fi considerată o tentativa de fraudare a site-ului www.sabion.ro și va pune în mișcare cercetarea penală împotrivă aceluia sau acelora care au inițiat aceasta acțiune.

57.) Comunicarea necesară operării în bune condiții a acestui contract presupune: contact telefonic cu un consilier Sabion, corepondența e-mail, mijloace de contact specifice firmelor de curierat.

58.) Comunicarea ulterioara, la distanța, poate cuprinde una din următoarele forme: scrisoare tipizată, imprimat, cataloage, cupoane, SMS, telefoane cu intervenție umana, invitații la evenimente organizate sau partenere Sabion.

59.) Folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului www.sabion.ro, implică acceptarea acestor termeni și condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

XI.  FORȚA MAJORĂ

60.) Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerința notificării partenerului în termen de 3 zile de la apariție și a dovedirii cazului de forță majoră. Pe durata forței majore părțile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru limitarea consecințelor acesteia.

Partea care invocă cazul de forță majoră, se obligă să comunice partenerului contractual data încetării cauzei de forță majoră.

Dacă situația de forță majoră depășește o durată de 14 zile lucrătoare, operează în favoarea fiecăreia dintre părți dreptul de a renunța la contract.

XII. ALTE MENȚIUNI

61.) Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar și/sau scriere ale acestui material.

62.) Fotografiile prezentate nu crează obligații comerciale.

63.) Prețurile, ofertele si imaginile pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.

64.) Termenii utilizați în cadrul acestui contract :

– contract la distanță – contract de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță

– retuș – reparație efectuată gratuit în perioada de garanție oferită de comerciant pentru bunurile care au suferit defecțiuni

– defect – obiect care a suferit stricăciuni/modificări față de starea sa inițială, ca urmare a unor șocuri mecanice sau al altor factori distructivi

– rezistența bijuteriei reprezintă o serie de caracteristici și proprietăți care îi asigură practic structura modelului respectivei piese. Aceasta poate fi afectată prin șocuri mecanice sau prin lucrări de reparare cu grad ridicat de risc.

XIII. LITIGII

65.) Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștința asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între Client și S.C.SABION ELEN S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C.SABION ELEN S.R.L. și clienții săi, se va încerca mai întai rezolvarea acestora pe cale amiabila în minim 30 de zile lucratoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat în instanta competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

XIV. DISPOZIȚII FINALE:

66.) Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil incheiat.

67.) Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își  asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.sabion.ro.