Certificat de Garantie Bijuterii

În baza prezentului certificat, CLIENTUL beneficiază de garanția legală de conformitate astfel cum aceasta este reglementată prin dispozițiile Cap VI din Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, precum și toate drepturile și garanțiile instituite în favoarea consumatorilor prin dispozițiile OG nr 21/1992, privind protecția consumatorilor.

Garanția conferită în baza prezentului contract vizează bijuteriile cu și fără pietre prețioase achiziționate, cât și obiectele din metale prețioase.

Perioada de garanție a produselor acordată în baza prezentului certificat de garanție, este de 2 ani de zile, perioadă care se calculează de la data livrării produsului.

În perioada de garanție, CLIENTUL beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de a beneficia de produse conforme cu specificațiile tehnice inserate în cuprinsul prezentului Contract și a Fișei de Comandă
 • dreptul de a i se aduce produsele la conformitate, fără plată, prin reparație sau înlocuire, în funcție de opțiunea scrisă a clientului, cu excepția cazului în care această solicitare este imposibilă sau disproporționată.
 • dreptul la reparare sau înlocuire a produsului în cazul în care situația o impune, în condițiile prevăzute de lege.
 • dreptul de a fi protejați împotriva riscului de a achiziționa un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile și interesele legitime.
 • dreptul de a fi informați complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu aceasta să corespundă cât mai bine nevoilor, precum și de a fi educați în calitatea lor de CLIENȚI. În acest sens, înaintea efectuării oricărei comenzi, clienții pot solicita informații suplimentare la InfoLine Sabion (0265)265.732 (L – V 8.00 – 16.00), la adresa de e-mail administrativ@sabion.ro sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe www.sabion.ro.
 • În perioada de garanție comercială CLIENTUL beneficiază de o serie de servicii postcumpărare gratuite care cuprind mărirea sau micșorarea bijuteriilor achiziționate.

Drepturile conferite prin lege CLIENTULUI nu sunt afectate în nici un fel prin garanția oferită de S.C. SABION ELEN S.R.L., în calitate de VÂNZĂTOR în favoarea CLIENTULUI.

Drepturile de care beneficiază CLIENTUL pe perioada de garanție vor putea fi exercitate de acesta doar dacă CLIENTUL informează S.C. SABION ELEN S.R.L. despre lipsa de conformitate/deficiențele constatate în termen de 2 luni de la data constatării acesteia. Garanția legală de conformitate de care beneficiază CLIENTUL în baza prezentului Contract nu exclude garanția legală pentru vicii ascunse, prevăzute prin dispozițiile Codului Civil.

Condiții de valorificare a garanției

În vederea exercitării drepturilor conferite prin Certificatul de Garanție, CLIENTUL este obligat a însoți orice reclamație sau solicitare de reparație de Certificatul de Garanție care însoțește produsul în momentul livrării.

Predarea bijuteriilor pentru retuș, a reclamațiilor sau a defectelor se face la unitățile service ale Vânzătorului, astfel: unitatea de service principală a SC SABION ELEN SRL este: „Atelierele Sabion”

din Tg.Mures, Str. Bolyai, Nr. 20. Jud. Mureș, însă CLIENTUL poate preda orice solicitare de reparație sau sesizare în oricare din magazinele Sabion operate de către SC SABION ELEN SRL în țară, reclamațiile urmând a fi onorate cu respectarea drepturilor conferite cumpărătorului prin prezentul certificat de garanție.

Aceste servicii se preiau și se execută în termen de maxim 28 de zile lucrătoare de la data predării.

Cauze care atrag pierderea garanției

CLIENTUL poate pierde garanția consituită în baza prezentului Certificat de Garanție atunci când se face vinovat de săvârșirea unor acțiuni/inacțiuni, după cum urmează:

 • nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și îngrijire a produsului achiziționat, așa cum sunt acestea menționate în cadrul acestui contract.
 • Executarea unor lucrări de reparare/modificare a produselor achiziționate de către CLIENT personal sau prin intermediul unor persoane neautorizate ori în alte ateliere decât cele proprii ale VÂNZĂTORULUI astfel cum acestea au fost indicate în cuprinsul prezentului contract
 • S.C. SABION ELEN S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru problemele ce pot apărea datorită factorilor de natură mecanică
 • Pierderea prezentului contract/garanție
 • Neaducerea la cunoștința VÂNZĂTORULUI a deficiențelor/lipsurilor de conformitate a produselor achiziționate în termenul de 2 luni de la data achiziționării acestora.