Consiliul Pentru Practici Responsabile în Bijuterie

Sabion îmbrățișează principiile CRJP (Council for Responsible Jewellery Practice) în ceea ce privește etica afacerii, protecția socială și protecția mediului, așa cum acestea au fost consfințite la înființarea organizației.

Etica afacerii:

  • Ne-am luat angajamentul de a ne conduce afacerea la un standard etic ridicat și de a asigura integritatea, transparența și conformitatea acestora cu  legislația aplicabilă în domeniu
  • Vom face cunoscute în întregime și cu cea mai mare acuratețe, caracteristicile bijuteriilor pe care le producem
  • Vom respecta confidențialitatea comercială și politică de confidențialitate a datelor

Performanță Socială:

  • Vom sprijini dezvoltarea comunităților locale în care vom activa, contribuind la bunăstarea socială și economică a acestora

Performanță de mediu:

  • Ne vom conduce afacerile într-o manieră responsabilă și din punct de vedere al protecției mediului
  • Vom reduce consumul de energie și apă și vom gestiona atent resursele