Aur alb, aur galben sau aur rose.

/Aur alb, aur galben sau aur rose.