Home Blog Bijuterii <!--:ro-->LOGODNA. INELE CELEBRE<!--:en-->ENGAGEMENT - FAMOUS RINGS

LOGODNA. INELE CELEBREENGAGEMENT – FAMOUS RINGS

INELUL DE LOGODNĂ – POVEŞTI DE IUBIRE

Dacă ne gândim că cea mai veche colecţie de bijuterii a fost descoperită în anul 2004 într-o peşteră din Africa şi datează de mai bine de 75.000 de ani, realizăm cum începuturile istoriei bijuteriilor se pierd în negura istoriei şi se împletesc cu evoluţia omului din cele mai vechi timpuri şi până astăzi.
De-a lungul istoriei lor milenare, bijuteriile au fost realizate dintr-o bogată varietate de materiale, începând cu oase şi terminând cu aur, platină sau tantal. Au fost folosite pentru a împodobi degetele, sub formă de coliere, cercei, brăţări de măna ori de picior, bijuterii pentru păr ori pentru a completa articole vestimentare. Dintre toate însă, inelul de logodnă este probabil cel mai plin de încărcătură emoţională dintre toate bijuteriile utilizate de-a lungul istoriei. Inelul de logodnă este simbolul iubirii, sentimentul pe care a fost cladită întreaga noastră civilizaţie. Iubirea.

Istoria inelelor de logodnă cu diamante este destul de lungă. Primul astfel de inel de logodnă, cel care se apropie de accepţiunea contemporană a termenului, dăruit ca simbol al iubirii, a fost cel pe care Maximilian I de Austria l-a oferit logodnicei sale, Maria de Burgundia, în 1477.

De la inelele celebre, precum cel pe care Elisabeta a II-a l-a primit din partea prinţului consort Phillip, ori inelul pe care printul Charles l-a dăruit prinţesei Diana şi care apoi a fost dăruit de către fiul acesteia William viitoarei sale soţii, ducesa de Cambridge – Kate Midleton, ori inelul de logodnă al lui Grace Kelly, până la oamenii simpli din jurul nostru, prieteni şi cunoscuţi, mesajul pe care un inel de logodnă îl transmite, dincolo de promisiunea unei viitoare căsătorii, reprezintă o declaraţie de iubire şi o frumoasă invitaţie de petrecere a unei vieţi împreună.

Diana Rings
Inelul de logodnă pe care Prinţesa Diana l-a primit în momentul cererii în căsătorie din partea Prinţului Charles, este o bijuterie excepţională cu un safir oval încojurat de diamante.

Grace Kelly
Grace Kelly, diva americană a filmelor alb negru a primit cu ocazia cererii în căsătorie un inel de logodnă din aur alb cu un diamant central în tăietură emerald, având nu mai puţin de 12 carate, flancat de două diamante baghetă.

elizabeth-taylor
Simbol iconic al Holywoodului, Elizabeth Taylor a fost răsfăţată de către cei 7 soţi pe care i-a avut cu numeroase bijuterii. De altfel, actriţa a editat o carte despre bijuterii care s-a vândut în milioane de exemplare, iar din fondurile colecţionate şi-a finanţat acţiunile caritabile. Din partea celui de-al treilea său soţ, actorul Michael Todd a primit un inel de logodnă cu un diamant în greutate de 29 de carate, apoi celebrul diamant Krupp în greutate de 33 de carate şi mai apoi un inel Cartier cu un diamant în greutate de 69 de carate.

images
Inelul de logodnă al Reginei Elisabeta a II-a.

madonna-engagement-ring
Inelul de logodnă pe care Madonna l-a primit la cererea în căsătorie din partea lui Guy Ritchie.

Elvis
Elvis Presley alături de soţia sa, Priscilla şi frumosul inel de logodnă.

Acestea sunt poveştile unor inele de logodnă vedete, care au ţinut de-a lungul vremii capul de afiş al multor publicaţii, sunt inele care au stabilit trenduri, bijuterii adulate de către femeile din întreaga lume.
Dincolo de acestea, ceea ce nu se vede pe coperţile revistelor, sunt inelele de logodnă ale milioanelor de poveşti de iubire din întreaga lume, în tot atâtea milioane de forme, modele, culori şi mărimi. Este povestea mea, a ta, a voastră, a tuturor celor care iubim.
Asteptăm povestea ta de iubire la adresele de mai jos si le vom răsplăti pe toate cu un cadou.

Dăruieşte iubire. Dăruieşte amintiri.

Mihai Trif

(surse foto: www.molito.com, www.infobarrel.com, www.glamour.com, www.ringspotters.com, www.astleyclarke.com)
THE ENGAGEMENT RING – LOVE STORIES
If we consider that the oldest collection of jewellery was discovered in 2004 in a cave in Africa and dates back more than 75,000 years, we realize how beginnings of jewellery history are lost in the mists of history and is intertwined with the human evolution from ancient times until today. Throughout its millennial history, jewellery was made from a wide variety of materials, starting with bones and ending with gold, platinum or tantalum. It has been used to adorn fingers, in the form of necklaces, earrings, bracelets for hands or feet, jewellery for hair or to complement clothing. Of all, however, the engagement ring is probably the most emotional of all jewellery used throughout history. Engagement ring is a symbol of love, the feeling on which our entire civilization was built. Love.

The history of diamond engagement rings is quite long. The first such engagement ring, close to contemporary acceptance of the term, offered as a symbol of love, was the one that Maximilian I of Austria offered his fiancée, Mary of Burgundy, in 1477.

From the famous rings, such as that of Elizabeth II received from the Prince Consort Phillip, or the ring that Prince Charles gave to Princess Diana and then was given by her son William to his future wife, the Duchess of Cambridge – Kate Middleton, or the engagement ring of Grace Kelly, to common people around us, friends and acquaintances, the message that an engagement ring sends, beyond the promise of a future marriage, is a declaration of love and a beautiful invitation to spend a lifetime together.

Diana Rings
The engagement ring that Princess Diana received from Prince Charles, is an exceptional gem with an oval sapphire surrounded by diamonds.

Grace Kelly
Grace Kelly, the American diva of black and white films, received an engagement ring of white gold with an emerald cut diamond in the centre, with no less than 12 carats, flanked by two baguette diamonds.

elizabeth-taylor
Iconic symbol of Hollywood, Elizabeth Taylor was spoiled by seven husbands and many jewels. As a matter of fact, she published a book about jewellery that sold by the millions, and she used the funds to finance her charities. From her third husband, actor Michael Todd, she received a diamond engagement ring of 29 carats, then the famous Krupp diamond of 33 carats, and then a Cartier ring with a diamond of 69 carats.

images
The engagement ring of Queen Elizabeth II.

madonna-engagement-ring
The engagement ring that Madonna received from Guy Ritchie.

Elvis
Elvis Presley with his wife Priscilla and the beautiful engagement ring.

These are the stories of celebrity engagement rings, which for so many years were the headlining stars of many publications, are rings that have set trends, jewellery worshiped by women around the world.
Beyond all these, what you do not see on the covers of magazines, are engagement rings of millions of love stories from around the world, in as many millions of shapes, designs, colours and sizes. It’s my story, yours, of all the ones who love.
Send your love story to the address below and we will reward it with a gift.

Give love. Give memories.

Mihai Trif.

(photo: www.molito.com, www.infobarrel.com, www.glamour.com, www.ringspotters.com, www.astleyclarke.com)

Distribuie:

S-ar putea să vă placă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *