Tantal – Istoric

În anul 1801, Charles Hatchett descoperă columbiul. Un an mai târziu, în anul 1802, Anders Ekeberg descoperă în Suedia ceea ce avea să fie tantalul. În aparență, cele două metale păreau a fi diferite, însă o analiză mai atentă a chimistului William Hyde avea să releve în anul 1809, faptul că cele două metale sunt de fapt identice, acesta hotărând să păstreze numele metalului: tantal.

Numele acestui metal provine de la regele Tantalus, personaj din mitologia greacă. Tantalus, regele legendar al Lidiei, furând nectarul și ambrozia zeilor spre a le dărui muritorilor, a fost condamnat de către Zeus la foame și sete, fără sfârșit.

Începând cu anul 1864 tantalul este produs sub forma metalică prin încălzirea clorurii de tantal într-o atmosferă de hidrogen, însă prin acest procedeu nu era obținut metalul pur. Tantalul pur, ductil, este realizat abia la începutul secolului XX și principala sa utilizare era în fabricarea filamentelor becurilor, până în momentul în care tungstenul îi ia locul.

Tantalul este extras cu precădere din Australia, China, Etiopia, Mozambic, Thailanda, Malaezia, Arabia Saudită, Groenlanda, Egipt și Canada, el găsindu-se în natură sub formă de tantalit, columbit și coltan, un mix între columbit și tantalit.

Tantalum History

In 1801, Charles Hatchett discovered columbium. A year later, in 1802, Anders Ekeberg in Sweden discovered what was to be tantalum. Apparently, the two metals seemed to be different, but a closer analysis of chemist William Hyde would reveal in 1809, that the two metals are in fact the same, deciding to keep the name of the metal: tantalum.

The name of this metal comes from King Tantalus, a character from Greek mythology. Tantalus, the legendary King of Lydia, stealing the nectar and ambrosia of gods to give them to mortals, was condemned by Zeus to endless hunger and thirst.

Starting 1864 tantalum was produced in the form of metal by heating the tantalum chloride in a hydrogen atmosphere but in this process pure metal was not obtained. Pure, ductile tantalum, was made only in the early twentieth century and its main use was in the manufacture of light bulb filaments until tungsten takes its place.

Tantalum is extracted mainly from Australia, China, Ethiopia, Mozambique, Thailand, Malaysi , Saudi Arabia, Greenland, Egypt and Canada, it can be found in nature in the form of tantalite, columbite and coltan, a mix of columbite and tantalite .