Colecția Facerea

Tuturor celor care sunt pregătiți să-și lege destinele cu iubire și credință în fața divinului, le amintim că...

Verighetele au menirea de a uni două suflete, dăruind unitate, acestea reprezintă un legământ sacru, făcut în lumina caldă a credinței, asemeni strălucirii stelelor aurii. Pornind de la ideea formării și protejării valorii unui moment, noi, emisarii

Colecției Facerea, dezvăluim simbolurile tradiționale ce stau la baza genezei. Momentul solemn al căsătoriei devine astfel o valoare al cărui preț depășește granițele umane, oferindu-i stabilitate și trăinicie.

Verighetele au menirea de a uni două suflete, dăruind unitate, acestea reprezintă un legământ sacru, făcut în lumina caldă a credinței, asemeni strălucirii stelelor aurii.

Imagine-produs-nou

Drumul Îngerilor

Drumul Îngerilor simbolizează aspirațiile noastre către perfecțiune și suflet pur

Drumul Îngerilor este drumul pe care pășim vegheați și ne îndreptăm către perfecțiune și suflet pur prin credință și iubire. Îngerii sunt darurile divine cu care am fost binecuvântați la naștere și care veghează asupra noastră pentru a nu ne îndepărta de la drumul ce-l avem de parcurs pentru a dobândi perfecțiunea sufletului pur. Un simbol ce ne îndeamnă să pășim cu încredere pe acest drum, fiind vegheați și sfătuiți de îngeri să-l parcurgem prin credință și iubire.
Drumul Îngerilor

Drumul Îngerilor simbolizează aspirațiile noastre către perfecțiune și suflet pur

Vezi următorul model în
Modelele colecției Facerea
Flori de Crini

Crinul simbolizează puritatea, gingășia și noblețea

Miorițe

Simbol al credinței, renașterii, purității și jertfei

Trei Trandafiri

Simbol al Trinității și o metaforă a frumuseții

Crinul Regal

Este un simbol al luminii și floarea gloriei

Strugurele pe Viță de Vie

Reprezintă seva vieții, un simbol al imortalității, al unei vieți îmbelșugate, a veseliei și sănătății

Împreunare

Uniunea cosmică între două suflete ce devin unul singur în eternitate

Dansul Vieții în Doi

Două suflete ce aleg același ritm, aceeași muzică și aceiași pași de dans